PALETA KOLORÓW PODSTAWOWYCH (RAL)
 

1015 2004 3005 3020 5010 5012
5018 6011 6033 7016 7032 7035
       
    8016 9005    

Niniejsza tabela ma jedynie na celu komputerowe przybliżenie stosowanych kolorów. W związku z tym zastrzegamy sobie występowanie w rzeczywistości odstępstw od w/w wizualizacji barw podanych kolorów.