STEMA - LOGO

dane firmy

 

 

POLITYKA FIRMY: PRAWA KONSUMENTA - wyciąg  O FIRMIE

 - Profil działalności
 - Napisz do nas
 - Dane teleadresowe
 - Lista referencyjna
 - Dojazd
 - Ciasteczka - polityka firmy

 -
Prawa konsumenta
 - Dokumenty firmy
 - Imprezy firmowe

PRAWA KONSUMENTA - wyciąg podstawowych informacji dotyczących umów zawieranych na odległość

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM:
Listownie, faksem lub e-mailem.


ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 „O prawach konsumenta”, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając pisemnie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Powyższe prawo nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 w/w ustawy.
Pisząc oświadczenie można skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.


ZASADY ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.
Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Należy pamiętać iż prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania towaru. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany towar był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.


GWARANCJA, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI:
Obowiązkiem prawnym Sprzedającego jest dostarczenie towaru wolnego od wad. Jeśli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Konsumenta, można skorzystać z prawa gwarancyjnego w zakresie wad objętych gwarancją. Dokument gwarancyjny Sprzedawca publikuje na stronach serwisu.
Reklamacje należy składać pisemnie pocztą elektroniczną (
info@stema-meble.com ), faksem (74 852 29 87 lub 74 852 47 04) lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy.

ZASADY ZAPŁATY CENY:
Gotówka za pobraniem, przedpłata lub w inny uzgodniony między stronami sposób, który nie będzie sprzeczny z postanowieniami ustaw regulujących prawa Konsumenta.


WARUNKI DOSTAWY:
Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje z chwilą:
   - dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Konsumenta (kupującego) w przypadku jego dostawy transportem własnym
     Sprzedającego ( lub najętego przez Sprzedawcę ),
   - odebrania od przewoźnika towaru w przypadku gdy towar jest wysyłany Konsumentowi (kupującemu) za pośrednictwem
     przewoźnika ( kurier, firma transportowa, poczta itp ),
   - przekazania/wydania rzeczy przewoźnikowi wskazanemu przez konsumenta.


KOSZTY DOSTAWY:
Koszty dostawy ponosi Konsument w wysokości określonej w sklepie internetowym Sprzedawcy. W przypadku braku informacji o kosztach dostawy - w wysokości podanej przez Sprzedawcę w korespondencji z Konsumentem.


TERMIN I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA:
Termin dostawy: zgodnie z ofertą Sprzedającego a w przypadku nieokreślenia w ofercie - nie później niż 30 dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
Spełnienie świadczenia: jednorazowo poprzez wydanie rzeczy przewoźnikowi.


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Zgodnie z terminem podanym przez Sprzedawcę w jego ofercie lub w korespondencji z Konsumentem.


CENY SPRZEDAŻY:
Obejmują wszystkie składniki za wyjątkiem kosztów wysyłki towaru oraz kosztów pobrania gotówki (w przypadku zapłaty "za pobraniem"), które podane są oddzielnie. Obowiązek zapłaty za zamówiony towar.


ADRES SPRZEDAWCY:
P.H.STEMA Stefan Boczyło, 58-100 Świdnica, ul. Towarowa 22A
Sprzedawca zarejestrowany jest pod nr. 1952 w UM Świdnica - wpis przeniesiono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY:
Tel. 74 852 29 87, 74 852 47 04
@:
info@stema-meble.com

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU:
W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze Sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.


DO POBRANIA:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od umowy zawartej na odległość.
Karta gwarancyjna.

 

 

Do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  Dowiedz się więcej

(C) by STEMA 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. e-mail: info@stema-meble.com   Mapa strony